Udało się nam rozstrzygnąć konkurs na slogan dla naszej spółki. Spośród Waszych licznych propozycji jury wybrało propozycję autorstwa Marka Kotuszewskiego “BUDUJEMY TWOJE MARZENIA”.

Jurorzy zwrócili uwagę, na to, że można ją interpretować dwojako – zarówno z perspektywy klienta, jak i pracownika. Liczymy bowiem, że LeanCon oprócz celującej realizacji powierzonych nam zadań będzie po prostu miejscem, gdzie przyjemnie się pracuje.

Chcieliśmy podziękować Wam wszystkim za wzięcie udziału w konkursie. Wasze zaangażowanie i kreatywność przerosła nasze oczekiwania.