Spółka LeanCon to zespół pełnych pasji specjalistów w dziedzinie generalnego wykonawstwa. Każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów budowlanych w niemal wszystkich obszarach działalności inżynierii lądowej, począwszy od budynków kubaturowych, aż po zaawansowane technologicznie projekty infrastrukturalne.

LeanCon daje swoim Klientom pewność, że ich projekty zostaną wykonane w zakładanych terminach, zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi, przy zachowaniu nowoczesnych standardów ochrony środowiska naturalnego.

Kluczowym aspektem działalności spółki LeanCon pozostaje bezpieczeństwo pracy. Na każdym projekcie wdrażane są innowacyjne rozwiązania minimalizujące ryzyko wypadku, a przestrzeganie zasad BHP jest odpowiedzialnością Zarządu i zobowiązaniem wszystkich Pracowników.